Menedzer5

89 tekstów – auto­rem jest Me­nedzer5.

Każdy kar­mi swoją duszę na swój sposób. 

myśl • 22 października 2018, 20:35

Pa­miętaj, że ro­biąc krok w przód czy w tył, czas zaw­sze podąża w jed­nym kierunku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2018, 20:19

Okaz­ja to coś jak oaza na pus­ty­ni. Al­bo to wo­da al­bo fatamorgana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2018, 08:55

Nie ma re­cept. Słuchaj, ob­serwuj, myśl, działaj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2018, 22:13

Życie jest jak praw­da i gówno... śmier­dzi. Ale czy nie ma wartości? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lipca 2018, 19:49

Strach znaj­dziesz wszędzie tam, gdzie będziesz go szukał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2018, 19:30

Nie ma dob­rych roz­wiązań, są tyl­ko wybory. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 kwietnia 2018, 22:57

Człowiek i po to ma dziec­ko, by się na powrót uczyć by­cia człowiekiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2018, 21:53

Naj­więcej pok­lasku ma ten kto się o niego nie prosi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 00:29

Sratek.

Jak za­topiony statek,
Leżę na dnie oceanu,
Żeb­rząc niemal o wyłowienie.

Zdo­bią mnie jeszcze piękne balustrady,
Sil­ne des­ki trzymają,
Maszt, daw­no nie używany,
Wciąż żywo sterczy.

Lecz płynie woda,
Jak ry­by wokół, jak sro­mot­ny czas,
Płacząc w głębi, że już nie ma...

Czego?

Banalnie.

Mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 listopada 2017, 19:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 października 2018, 19:58danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

23 października 2018, 19:55Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

22 października 2018, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

22 października 2018, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

22 października 2018, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

22 października 2018, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

3 października 2018, 08:55Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Okazja to coś jak [...]

4 września 2018, 19:41Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Kto nie wie­rzy w [...]

2 września 2018, 21:11Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Kto nie wie­rzy w [...]

2 września 2018, 20:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie znam żad­nych od­po­wie­dzi.