Menedzer5

83 teksty – auto­rem jest Me­nedzer5.

Nie ma dob­rych roz­wiązań, są tyl­ko wybory. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2018, 22:57

Człowiek i po to ma dziec­ko, by się na powrót uczyć by­cia człowiekiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 lutego 2018, 21:53

Naj­więcej pok­lasku ma ten kto się o niego nie prosi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 00:29

Sratek.

Jak za­topiony statek,
Leżę na dnie oceanu,
Żeb­rząc niemal o wyłowienie.

Zdo­bią mnie jeszcze piękne balustrady,
Sil­ne des­ki trzymają,
Maszt, daw­no nie używany,
Wciąż żywo sterczy.

Lecz płynie woda,
Jak ry­by wokół, jak sro­mot­ny czas,
Płacząc w głębi, że już nie ma...

Czego?

Banalnie.

Mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 listopada 2017, 19:53

Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem ze wszys­tkich skarbów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2017, 20:49

In­ność jest zaw­sze w ce­nie. i zaw­sze ta ce­na jest wysoka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 listopada 2017, 23:23

Nie znam żad­nych odpowiedzi. 

myśl • 14 października 2017, 01:04

Gra wstępna trwa od zbliżenia do zbliżenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 września 2017, 20:05

A jeśli, ktoś by Cię za­pew­nił, że ona wróci, gdy umrzesz? 

myśl • 9 września 2017, 23:53

Nic tak nie do­daje we­ny jak sen­ty­ment i pół litra. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2017, 20:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 kwietnia 2018, 23:05Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie ma dob­rych roz­wiązań, [...]

17 kwietnia 2018, 22:57Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Nie ma dob­rych roz­wiązań, [...]

25 lutego 2018, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

7 lutego 2018, 18:53IKON sko­men­to­wał tek­st Człowiek i po to [...]

6 lutego 2018, 21:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Człowiek i po to [...]

28 stycznia 2018, 00:29Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Najwięcej pok­lasku ma ten [...]

24 grudnia 2017, 02:11Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Żyj pięknie, uśmie­chaj się [...]

17 listopada 2017, 22:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st Sratek.  

17 listopada 2017, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

12 listopada 2017, 18:06Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem [...]