Menedzer5

86 tekstów – auto­rem jest Me­nedzer5.

Nie ma re­cept. Słuchaj, ob­serwuj, myśl, działaj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2018, 22:13

Życie jest jak praw­da i gówno... śmier­dzi. Ale czy nie ma wartości? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lipca 2018, 19:49

Strach znaj­dziesz wszędzie tam, gdzie będziesz go szukał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2018, 19:30

Nie ma dob­rych roz­wiązań, są tyl­ko wybory. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 kwietnia 2018, 22:57

Człowiek i po to ma dziec­ko, by się na powrót uczyć by­cia człowiekiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lutego 2018, 21:53

Naj­więcej pok­lasku ma ten kto się o niego nie prosi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 00:29

Sratek.

Jak za­topiony statek,
Leżę na dnie oceanu,
Żeb­rząc niemal o wyłowienie.

Zdo­bią mnie jeszcze piękne balustrady,
Sil­ne des­ki trzymają,
Maszt, daw­no nie używany,
Wciąż żywo sterczy.

Lecz płynie woda,
Jak ry­by wokół, jak sro­mot­ny czas,
Płacząc w głębi, że już nie ma...

Czego?

Banalnie.

Mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 listopada 2017, 19:53

Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem ze wszys­tkich skarbów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2017, 20:49

In­ność jest zaw­sze w ce­nie. i zaw­sze ta ce­na jest wysoka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2017, 23:23

Nie znam żad­nych odpowiedzi. 

myśl • 14 października 2017, 01:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 września 2018, 19:41Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Kto nie wie­rzy w [...]

2 września 2018, 21:11Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Kto nie wie­rzy w [...]

2 września 2018, 20:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie znam żad­nych od­po­wie­dzi.  

2 września 2018, 20:09Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st prawdziwy mis­trz zaw­sze po­zos­ta­je [...]

2 września 2018, 20:06Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Sta­bili­zac­ja jest na­wie­rzchnią, którą [...]

2 września 2018, 20:04Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Tak często uwiel­biamy mieć [...]

2 września 2018, 20:03Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Kto nie wie­rzy w [...]

31 lipca 2018, 12:39Eufemia sko­men­to­wał tek­st Inność jest zaw­sze w [...]

31 lipca 2018, 12:39Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem [...]

31 lipca 2018, 12:38Eufemia sko­men­to­wał tek­st Człowiek i po to [...]