Menedzer5

80 tekstów – auto­rem jest Me­nedzer5.

Sratek.

Jak za­topiony statek,
Leżę na dnie oceanu,
Żeb­rząc niemal o wyłowienie.

Zdo­bią mnie jeszcze piękne balustrady,
Sil­ne des­ki trzymają,
Maszt, daw­no nie używany,
Wciąż żywo sterczy.

Lecz płynie woda,
Jak ry­by wokół, jak sro­mot­ny czas,
Płacząc w głębi, że już nie ma...

Czego?

Banalnie.

Mnie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 listopada 2017, 19:53

Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem ze wszys­tkich skarbów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2017, 20:49

In­ność jest zaw­sze w ce­nie. i zaw­sze ta ce­na jest wysoka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 listopada 2017, 23:23

Nie znam żad­nych odpowiedzi. 

myśl • 14 października 2017, 01:04

Gra wstępna trwa od zbliżenia do zbliżenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 września 2017, 20:05

A jeśli, ktoś by Cię za­pew­nił, że ona wróci, gdy umrzesz? 

myśl • 9 września 2017, 23:53

Nic tak nie do­daje we­ny jak sen­ty­ment i pół litra. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2017, 20:54

No da­lej. Jes­tem naj­silniej­szym ze słabeuszy! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2017, 21:32

Cierń i czerwień

W fa­zie księżyca, w której jes­teśmy są ciernie.
Piękne róże czer­wienią żywią,
Ziele­nią uspokajają.

Piękna noc, jej blask w kolcu.
Noże zielo­ne, wry­te w istnienie.
Cze­kam jak mnie dotkniesz,
Roz­ckli­wisz sobą noc,
Złapiesz ot­wartą dłonią.

Cze­kam na zdzi­wiony okrzyk,
Pełen blas­ku księżyca i gwiazd,
Otu­lający pier­wszą czer­woną kroplę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 czerwca 2017, 22:19

Cza­sem dni są tak długie, a na­wet te­go nie zauważamy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 października 2016, 23:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 listopada 2017, 22:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st Sratek.  

17 listopada 2017, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

12 listopada 2017, 18:06Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem [...]

12 listopada 2017, 12:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem [...]

11 listopada 2017, 20:49Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Nadzieja jest naj­większym przek­leństwem [...]

5 listopada 2017, 17:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Inność jest zaw­sze w [...]

4 listopada 2017, 23:23Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Inność jest zaw­sze w [...]

14 października 2017, 01:04Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Nie znam żad­nych od­po­wie­dzi.  

15 września 2017, 20:42Irracja sko­men­to­wał tek­st Gra wstępna trwa od [...]

15 września 2017, 20:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gra wstępna trwa od [...]